Heràldica cívica

En aquest apartat hi figura el conjunt d’informació relacionada amb l’heràldica cívica, estructurada en els epígrafs següents:

 

 Origen de l'heràldica i primeres armories
L'heràldica cívica
Definicions i terminologia
Classes d'esmalts
  L'ús dels esmalts i llur representació
  La representació dels esmalts
Les particions
  Modificacions de les particions
Les peces
  Classificació de les peces
Les figures
  Classificació de les figures
  Els mobles heràldics
Els timbres
  Les corones i els coronells
  Les corones nobiliàries
  Les corones cíviques o murals
   
La vexil·lologia
Inici