Contacte

En aquest apartat,  hi figuren les adreces, telèfons i correus electrònics per poder contactar amb les diferents subdireccions i serveis de la DGAL.

 

Secretaria d'Administracions Locals Fitxa SAC
                    Via Laietana, 26 | 08003 | Barcelona | Barcelonès Situació a Google maps Street View
Direcció General d'Administració Local Fitxa SAC
      dgal@gencat.cat | Tel.: 93 - 567 17 00
      Via Laietana, 26 | 08003 | Barcelona | Barcelonès Situació a Google maps Street View

 

 

Subdirecció General de Cooperació Local Fitxa SAC
      acanals@gencat.cat  | Tel.: 93 - 567 17 00
    Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals Fitxa SAC
      fons-europeu.governacio-ap@gencat.cat | Tel.: 93 - 567 17 00
    Servei de Cooperació Econòmica Local Fitxa SAC
     
puosc.governacio-ap@gencat.cat | Tel.: 93 - 567 17 00

 

 

Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local Fitxa SAC
      josepm@gencat.cat | Tel.: 93 - 567 17 00
    Servei de Règim Local Fitxa SAC
      smarind@gencat.cat | Tel.: 93 - 567 17 00
    Oficina del Mapa Municipal de Catalunya Fitxa SAC
      sdatzira@gencat.cat | Tel.: 93 - 567 17 00
       
 
Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals
  Alt Pirineu i Aran Fitxa SAC
      stll.governacio-ap@gencat.cat | Tel.: 973 - 65 18 24
      Pau Casals, 14 | 25620 | Tremp | Pallars Jussà Situació a Google maps
  Barcelona Fitxa SAC
      stb.governacio-ap@gencat.cat | Tel.: 93 - 634 74 43
      Rivadeneyra, 6 | 08002 | Barcelona | Barcelonès Situació a Google maps Street View
    Servei Territorial d'Administració Local a Barcelona Fitxa SAC
      cgelabert@gencat.cat | Tel.: 93 - 554 58 27
    Servei Territorial de Cooperació Local a Barcelona Fitxa SAC
      jpesudo@gencat.cat | Tel.: 93 - 634 74 46
  Catalunya Central Fitxa SAC
      stb.governacio-ap@gencat.cat | Tel.: 93 - 693 98 75
      Pl. Major, 37 3a. | 08500 | Vic | Osona Situació a Google maps
  Girona Fitxa SAC
      girona.governacio-ap@gencat.cat | Tel.: 872 - 97 50 00
      Pompeu Fabra, 1| 17003 | Girona | Gironès Situació a Google maps Street View
    Servei Territorial d'Administració Local a Girona Fitxa SAC
      jmbartroli@gencat.cat | Tel.: 872 - 97 51 68
    Servei Territorial de Cooperació Local a Girona Fitxa SAC
      francescxavier.serra@gencat.cat | Tel.: 872 - 97 51 75
  Lleida Fitxa SAC
      stll.governacio-ap@gencat.cat | Tel.: 973 - 70 35 00
      Lluís Companys, 1 | 25003 | Lleida | Segrià Situació a Google maps Street View
    Servei Territorial d'Administració Local a Lleida Fitxa SAC
      nbernaus@gencat.cat | Tel.: 973 - 70 35 13
    Servei Territorial de Cooperació Local a Lleida Fitxa SAC
      cooperaciolocallleida.governacio-ap | Tel.: 973 - 70 35 04
  Tarragona Fitxa SAC
      stt.governacio-ap@gencat.cat | Tel.: 977 - 23 65 59
      Sant Francesc, 3 | 43003 | Tarragona | Tarragonès Situació a Google maps Street View
    Servei Territorial d'Administració Local a Tarragona Fitxa SAC
      jplana@gencat.cat | Tel.: 977 - 23 65 59
    Servei Territorial de Cooperació Local a Tarragona Fitxa SAC
      acama@gencat.cat | Tel.: 977 - 23 65 59
  Terres de l'Ebre Fitxa SAC
      sstte@gencat.cat | Tel.: 977 - 44 12 34
      Montcada, 23 | 43500 | Tortosa | Baix Ebre Situació a Google maps
    Servei Territorial d'Administració Local a les Terres de l'Ebre Fitxa SAC
      jsolanes@gencat.cat | Tel.: 977 - 44 12 34
    Servei Territorial de Cooperació Local a les Terres de l'Ebre Fitxa SAC
      fescoda@gencat.cat | Tel.: 977 - 44 12 34
       Inici