Notícies

NOTA INFORMATIVA

Posted at 27/09/16 - 12:00 AM

 

El proper dia 20 d’octubre finalitza el termini previst al Decret 208/2015 per sol·licitar els informes previstos a l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 7/1985 en relació amb els serveis públics o activitats que exercien a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013. [+]

Author:

Càrrecs electes 2016

Posted at 08/08/16 - 02:22 PM

S’ha resolt la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments, perquè abonin retribucions  a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2015. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el 22 de maig de 2015, s’han registrat 445 sol·licituds.

 

Resolució convocatòria Càrrecs electes 2016

Annexos

 

Author:

S’obre la convocatòria per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC per al període 2016-2017

Posted at 14/07/16 - 12:02 AM

 

Mitjançant el Decret  273/2016, de 12 de juliol, s’obre la convocatòria de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017 i s’aproven les seves bases reguladores. El termini per presentar les sol·licituds comença el 15 de juliol i finalitzarà el 12 de setembre de 2016. Les sol·licituds es faran a través de la plataforma EaCat.
 

Author:

Sistema de codificació del sector públic local de Catalunya

Posted at 04/07/16 - 12:52 PM

En el DOGC núm. 7151 de 29 de juny , surt publicada l’Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

 

Author:

Ampliació termini de justificació de despeses del PO FEDER 2007-2013 de Catalunya

Posted at 22/06/16 - 12:50 PM

 

En relació amb la justificació de les despeses del PO FEDER 2007-2013, us informem que la plataforma SIFECAT està operativa de manera permanent per introduir tota la documentació relacionada amb la certificació de la despesa 3115L (despeses executades i pagades fins al 31/12/2015).

 

... més informació ...

Author:

Ítems del Portal de Transparència Local

Posted at 21/06/16 - 10:04 AM

Es troben a la vostra disposició els criteris jurídics dels ítems del Portal de Transparència Local, elaborats pel “Grup de treball per a l’elaboració de documents normalitzats”. Aquest grup està integrat pels diferents ens que van signar el Conveni Marc de data 2 de juny de 2015.

 

... més informació ...

Author:

Sessions informatives sobre la convocatòria d’ajuts del programa PO FEDER de Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT.

Posted at 23/05/16 - 02:23 PM

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha aprovat una nova convocatòria de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020, centrada en finançar operacions impulsades per ajuntaments, consells comarcals i diputacions, basades en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 i 6.

... més informació ...

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0