Aigües de Tomoví, SA

Objectius i competències- Abastament d'aigua potable i totes les prestacions pròpies del subministrament
- Sanejament d'aigües residuals i pluvials
- Conservació, explotació, construcció i ampliació de les instal·lacions relacionades amb el servei
- Cobrament de tarifes i taxes
- Altres activitats relacionades amb l'objecte de la societat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat