Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL

Objectius i competències
L'execució i la gestió de serveis i activitats socials, assistencials, preventives, docents, d'investigació i de coordinació en l'àmbit dels serveis socials.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat