Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona

  • Codi oficial estadístic: 9835730008
  • Adreça: Plaça del Vi, 1
  • Codi postal i localitat: 17004 Girona
  • Comarca: Gironès
  • Telèfon: 972419463
  • NIF: P1700086J
  • Presidenta: Il.lma. Sra. Marta Madrenas Mir
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat