Consorci del Lluçanès

Objectius i competències


- La promoció i impuls de la promoció econòmica i turística.
- La dinamització i facilitació del mercat de treball.
- La defensa del Medi Ambient i el desenvolupament territorial.
- L'assistència tècnica i coordinació de serveis o béns entre els ajuntaments del Lluçanès.
- La capacitació, formació de la població i el foment d'activitats culturals, esportives i socials.
- La cohesió i atenció social.

Forma de gestió: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat