Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori

Objectius i competències


El Consorci es fixa com a objectiu específic assolir, gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial per les iniciatives comunitàries LEADER +, PRODER i qualsevol altra iniciativa comunitària o de naturalesa semblant, així com de qualsevol altra línia d'ajut a què es pugui acollir per aconseguir els seus objectius.

Forma de gestió del servei: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat