Consorci Local i Comarcal de Comunicació

Objectius i competències


La promoció de les activitats de les emissores de televisió i ràdio locals i de la premsa escrita, tot produint i fomentant les seves programacions i, en general, la promoció i col.laboració en totes les activitats conduents al desenvolupament del món de la comunicació local i comarcal. Així mateix, el Consorci vetllarà per la promoció i difusió de la cultura i la llengua catalanes a través de les televisions i ràdios locals i la premsa escrita.

Forma de gestió: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat