Patronat d'Arqueologia de Guissona

Objectius i competències


Gestionar el patrimoni arqueològic de Guissona a fi de vetllar per al seva protecció, conservació i revalorització, tot impulsant la investigació i la difusió i promovent l'aprofitament sòcio-econòmic
dels seus valors culturals.

Forma de gestió: Directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat