Mancomunitat Intermunicipal de l'Anoia per a la Recollida, Gestió i Reducció de Residus

  • Codi oficial estadístic: 9009300000
  • Adreça: Av. Catalunya, 2
  • Codi postal i localitat: 08787 Carme
  • Comarca: Anoia
  • Població 2013: 8.570
  • NIF: P5804702H
  • President: Il·lm. Sr. Vacant
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat