Consell Comarcal del Vallès Oriental


Símbols oficials

Glossari
Emblema
EmblemaDescripció: Símbol format per un cercle de color verd a l'interior del qual figuren 39 quadrats de color blanc amb els vèrtexs arrodonits. Aquests quadrats es recolzen sobre un dels seus vèrtexs i la seva disposició recorda la silueta del mapa comarcal del Vallès Oriental. A sota d'aquest conjunt figura el nom de l'ens local "El Vallès Oriental Consell Comarcal" en dues línies de text i amb el mateix color verd del cercle.
Data d'aprovació: 02-MAR-16
Data de publicació en el DOGC: 11-MAR-16
DOGC núm.: 7077
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat