Consell Comarcal del Pla de l'Estany

escut
 • Codi oficial estadístic: 8102870005
 • Adreça: Catalunya, 48 Can Puig de la Bellacasa
 • Codi postal i localitat: 17820 Banyoles
 • Comarca: Pla de l'Estany
 • Població 2018: 32.006
 • Telèfon: 972-573550
 • Fax: 972-575012
 • NIF: P6700010I
 • President: Il·lm. Sr. Francesc Castañer Campoller
 • Gerent: Sr. Josep M. Alemany Burch
 • Adreça electrònica: secretaria@plaestany.cat
 • Web: http://www.plaestany.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat