Consell Comarcal del Maresme

  • Població 2018: 447.824
  • Àmbit territorial: Metropolità
  • Comarca: Maresme
  • Territori: Barcelona
  • Àmbit territorial: Barcelona
  • Mapes web interactius:
          - Comarca
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat