Consell Comarcal del Maresme


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat truncat ondat: 1r. d'argent; 2n. d'atzur, 2 faixes ondades d'argent; la bordura componada d'or i de gules. Per timbre una corona mural de comarca.
Data d'aprovació: 19-DES-95
Data de publicació en el DOGC: 24-GEN-96
DOGC núm.: 2158
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat