Consell Comarcal del Berguedà

escut
 • Codi oficial estadístic: 8101410007
 • Adreça: Barcelona, 49, 3r
 • Codi postal i localitat: 08600 Berga
 • Comarca: Berguedà
 • Població 2018: 39.104
 • Telèfon: 93-8213553
 • Fax: 93-8220955
 • NIF: P0800015J
 • President: Il·lm. Sr. Josep Pere Lara Tristante
 • Gerent: Sr. Eduard Barcons Comellas
 • Adreça electrònica: ccbergueda@ccbergueda.cat
 • Web: http://www.bergueda.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat