Consell Comarcal del Baix Penedès

escut
 • Codi oficial estadístic: 8101200000
 • Adreça: Pl. del Centre, 5
 • Codi postal i localitat: 43700 El Vendrell
 • Comarca: Baix Penedès
 • Població 2018: 102.409
 • Telèfon: 977-157171
 • Fax: 977-157181
 • NIF: P9300006E
 • President: Il.lm. Sr. Joan Sans Freixes
 • Gerent: Sra. Marta Mercader Gea
 • Adreça electrònica: ccbp@baixpenedes.cat
 • Web: http://www.baixpenedes.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat