Consell Comarcal del Baix Ebre

escut
 • Codi oficial estadístic: 8100940003
 • Adreça: Carrer Barcelona, 152
 • Codi postal i localitat: 43500 Tortosa
 • Comarca: Baix Ebre
 • Població 2018: 77.868
 • Telèfon: 977445308
 • Fax: 977445397
 • NIF: P9300004J
 • President: Il.lm. Sr. Xavier Faura Santmartí
 • Gerent: Sr. Joan Navarro Cabrera
 • Adreça electrònica: secretaria@baixebre.cat
 • Web: http://www.baixebre.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat