Consell Econòmic i Social de la Comarca de l'Anoia (CESCA)

  • Codi oficial estadístic: 8100693018
  • Adreça: Pl. Sant Miquel, 5
  • Codi postal i localitat: 08700 Igualada
  • Comarca: Anoia
  • Telèfon: 938051585
  • Fax: 938050611
  • NIF: P0800156B
  • President/Presidenta: Sr./Sra. Vacant
  • Tipus d'ens: Organisme Autònom
  • Ens del què depèn: Consell Comarcal de l'Anoia
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat