Consell Comarcal de l'Anoia


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, una faixa ondada d'argent, acompanyada al cap d'un molí paperer d'or i a la punta d'una pell també d'or; la bordura componada d'or i de gules. Per timbre una corona mural de comarca.
Data d'aprovació: 12-GEN-18
Data de publicació en el DOGC: 22-GEN-18
DOGC núm.: 7540
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blau clar, amb una faixa ondada, de mitja, tres i mitja crestes, blanca, de gruix 2/15 de l'alçària del drap, al centre, i amb una bordura componada de 36 peces quadrades, grogues i vermelles, d'alçària 1/8 de la del drap.
Data d'aprovació: 20-JUN-19
Data de publicació en el DOGC: 27-JUN-19
DOGC núm.: 7905
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat