Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

  • Codi oficial estadístic: 8002553010
  • Adreça: Rambla Ferran, 18 1a planta
  • Codi postal i localitat: 25007 Lleida
  • Comarca: Segrià
  • Telèfon: 973230393
  • Fax: 973222913
  • NIF: P7500019J
  • President: Sr. Vacant
  • Tipus d'ens: Organisme Autònom
  • Ens del què depèn: Diputació de Lleida
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat