Entitat Municipal Descentralitzada d'Escunhau e Casarilh

  • Població 2011: 192
  • Comarca: Aran
  • Territori: Lleida
  • Àmbit territorial: Alt Pirineu
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat