Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, una faixa ondada d'argent acompanyada al cap d'una espiga d'arròs d'argent i a la punta d'una torre també d'argent. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 23-JUL-85
Data de publicació en el DOGC: 09-OCT-85
DOGC núm.: 598
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, amb tres faixes ondades blan-ques, situades al terç central del drap. La del mig, que representa el riu Ebre, més ampla que les altres dues, que representen l'espiga d'arròs i la torre de les armes del municipi.
Data d'aprovació: 29-GEN-90
Data de publicació en el DOGC: 14-FEB-90
DOGC núm.: 1255
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat