Ajuntament de Vilanova de Prades


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'argent, un castell de sable obert acostat de dos castanyers de sinople; el peu quarterat en sautor, primer i quart, d'or, quatre pals de gules; segon y tercer, d'atzur, sembrat de flors de lis d'or i amb un lambel de tres penjants de gules al cap. Per timbre una corona de poble.
Data d'aprovació: 03-MAR-15
Data de publicació en el DOGC: 17-MAR-15
DOGC núm.: 6832
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d¿alt per tres de llarg, dividida verticalment en dues parts, la primera, blanca, a l¿asta, d¿amplada 1/4 de la llargària del drap, amb el castell negre, de portes i finestres blanques de l¿escut, d¿alçària 3/8 de la del drap i amplària 5/24 de la llargària del mateix drap, al centre; i la segona, al vol, d¿amplada 3/4 de la llargària del drap, quarterada en aspa, amb els triangles superior i inferior grocs, cadascun amb quatre pals vermells, i amb els triangles dels costats de color blau clar, amb un sembrat a portell de flors de lis grogues, d¿alçada 1/12 de la del drap, i cadascun dels triangles amb un lambel modern vermell, d¿amplada 1/5 de la llargària del drap i d¿alçada 1/20 de la del drap, sobreposats al sembrat i situats a 10/27 de la vora superior, el primer a 5/16 de la vora de l¿asta i el segon a 1/15 de la vora del vol.
Data d'aprovació: 21-JUN-17
Data de publicació en el DOGC: 29-JUN-17
DOGC núm.: 7401
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat