Ajuntament de Valls


Composició del Ple

Partit políticInformació
JXCATNom: DOLORS FARRÉ CUADRAS
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Via pública i barris
JUNTSNom: FRANCESC XAVIER SALAT BRUNEL
Càrrec: 2n Tinent d'alcaldessa
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Sostenibilitat, serveis ambientals i medi natural
JUNTSNom: MARC AYALA VALLVEY
Càrrec: 4r Tinent d'alcaldessa
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Cultura
JUNTSNom: SONIA ROCA DOMINGO
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Urbanisme, patrimoni i centre històric
JUNTSNom: LAIA CASTELLS ARITZETA
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Acció cívica i joventut
JUNTSNom: ROSA M. ROVIRA VENDRELL
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Emrpesa i ocupació, Governació
JUNTSNom: MARTÍ BARBERÀ MONTSERRAT
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Actuacions públiques i serveis, Salut i dependència, Hisenda, finances i contractacions
JUNTSNom: ENRIC GARCIA CARMONA
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Seguretat ciutadana i protecció civil, Esports
ERC - AMNom: JORDI CARTANYÀ BENET
Càrrec: 1r Tinent d'alcaldessa
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Acció comunitària, participació ciutadana i igualtat
ERC - AMNom: NÚRIA GAVARRÓ RODRÍGUEZ
Càrrec: 3a Tinenta d'alcaldesssa
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Transparència, oficina d'atenció al ciutadà i tecnologia de la informació
ERC - AMNom: ÒSCAR PERIS RODENAS
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Comarç i turisme
ERC - AMNom: RAMON FONT HERRERA ( L'ANDORRÀ) (CXV)
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Habitatge, Mobilitat
ERC - AMNom: MARIA TERESA RULL FERRÉ
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea: Educació i política lingüística, Afers socials
PSC - CPNom: ROSA MARIA IBARRA OLLE
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
PSC - CPNom: JUAN.F MARTÍNEZ ANDRÉS
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
PSC - CPNom: M. ASSUMPCIÓ FERNÁNDEZ MONTCUSÍ
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
PSC - CPNom: ALBERT SORIANO ROYES
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
CUP-AMUNTNom: ESTER HUGUET ROSELLÓ
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
CUP-AMUNTNom: FRANCESC XAVIER ANGLÈS PUJOLRÀS
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
CUP-AMUNTNom: ANA MERINO TARRIDA
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
CsNom: CRISTINA LAIZ RODRIGUEZ
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat