Ajuntament de la Secuita


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur; una flor de lis d'argent acompanyada d'una orla de dotze estrelles d'argent. Per timbre, una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 27-JUN-01
Data de publicació en el DOGC: 13-JUL-01
DOGC núm.: 3430
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blau clar, amb una flor de lis blanca, d'alçària 11/28 de la del drap, i amplària 4/21 de la llargària del mateix drap, al centre, i envoltada per un cercle, de diàmetre 9/14 de l'alçària del drap, de dotze estrelles de sis puntes blanques, cadascuna d'alçària 1/14 de la del drap.
Data d'aprovació: 30-JUL-04
Data de publicació en el DOGC: 20-SEP-04
DOGC núm.: 4222
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat