Ajuntament del Pont d'Armentera


Composició del Ple

Partit políticInformació
JXCATNom: MONTSERRAT FELIU ROIG
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
JUNTSNom: DAVID GARRIGA FALCÓ
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
JUNTSNom: SALVADOR ROVIRA SANCHEZ (INDEPENDENT)
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
JUNTSNom: MARIA TERESA ALEMANY FORN (INDEPENDENT)
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
IdP-AMNom: CEFERINO LLAVES CUENCA
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
IdP-AMNom: JOAN MARIA ROVIRA SANCHEZ
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
IdP-AMNom: EDGAR MORENO BLANES
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Camp
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat