Ajuntament del Milà


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de porpra, un milà d'or aferrant una fletxa de sable. Per timbre, una corona de poble.
Data d'aprovació: 09-MAI-03
Data de publicació en el DOGC: 06-JUN-03
DOGC núm.: 3900
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada de proporcions dos d'alt per tres de llarg, de porpra, amb el milà groc aferrant una fletxa negra de l'escut, tot el conjunt d'alçària 5/6 de la del drap i amplària 5/9 de la llargària del mateix drap, al centre.
Data d'aprovació: 01-FEB-05
Data de publicació en el DOGC: 07-MAR-05
DOGC núm.: 4337
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat