Ajuntament de la Fatarella


Composició del Ple

Partit políticInformació
EpF - AMNom: Francisco Blanch Batiste
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
EpF - AMNom: MARIA DE NÚRIA RIUS I COSTA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
EpF - AMNom: RAMON JORNET I COLAT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
EpF - AMNom: MISERICÒRDIA CABÚS I RUANA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
EpF - AMNom: RAÜL FANECA I DOMÉNECH
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
C. i P.Nom: JESÚS RUANA SUÑÉ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
C. i P.Nom: ANNA SEGURA GIRONÉS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
C. i P.Nom: JUAN JOSÉ RIUS JAUMOT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
CiUNom: FERMÍN RUANA I FONT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat