Museu d'Història de Cambrils

  • Codi oficial estadístic: 4303853046
  • Adreça: Via Augusta, 1, -Molí de les Tre Eres-
  • Codi postal i localitat: 43850 Cambrils
  • Comarca: Baix Camp
  • NIF: G43573401
  • President/Presidenta: Il·lma. Sra. Vacant
  • Tipus d'ens: Organisme Autònom
  • Ens del què depèn: Ajuntament de Cambrils
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat