Ajuntament de Vall de Cardós


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, una vall d'argent sobremuntada d'un card de tres flors d'or. Per timbre, una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 31-JUL-01
Data de publicació en el DOGC: 25-SEP-01
DOGC núm.: 3479
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blau fosc, amb dos triangles de color blanc a la part inferior, el primer amb un catet d'1/2 de l'alçària del drap a la vora de l'asta i l'altre de llargària 1/2 de la del mateix drap a la vora inferior; i el segon, igual a la vora del vol; i el card de tres flors groc de l'escut, d'alçària 7/9 de la del drap, al centre.
Data d'aprovació: 01-OCT-02
Data de publicació en el DOGC: 15-OCT-02
DOGC núm.: 3740
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat