Ajuntament de Biure


Composició del Ple

Partit políticInformació
CPNom: MARTÍ SANS PAIRUTO
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Empordà
Àrea:
CPNom: VERÒNICA SANTOS CHECA
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Empordà
Àrea:
CPNom: ANTONIO VALLET OLIVER
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Empordà
Àrea:
AMxB - AMNom: JORDI GRATACÓS I RIGALL
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Empordà
Àrea:
AMxB - AMNom: JESÚS JOSÉ LLAURÓ SANS
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Alt Empordà
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat