Ajuntament d'Ultramort


Composició del Ple

Partit políticInformació
TxU - TENom: MARIA GRÀCIA SERRATS PARETAS
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Empordà
Àrea:
TxU - TENom: POMPEYO OLIVER ROBAU
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Empordà
Àrea:
TxU - TENom: LYDIA FARRERAS GALI
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Empordà
Àrea:
TxU - TENom: SERGI OLLER PIFERRER
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Empordà
Àrea:
UU - AMNom: MIQUEL PALLÉS BLANCO
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Empordà
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat