Ajuntament d'Ultramort


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: Maria Gràcia Gràcia Paretas
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Empordà
Àrea:
CiUNom: POMPEU OLIVER ROBAU
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Empordà
Àrea:
CiUNom: LYDIA FARRERAS GALÍ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Empordà
Àrea:
CiUNom: NÚRIA DAVESA VICENS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Empordà
Àrea:
CiUNom: SERGI OLLER PIFERRER
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Empordà
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat