Ajuntament de Sant Mori


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'or, una llança de gules posada en pal acostada de 2 rocs d'atzur. Per timbre una corona de marquès.
Data d'aprovació: 28-MAI-92
Data de publicació en el DOGC: 10-JUN-92
DOGC núm.: 1604
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, groga, amb un triangle amb la base en l'altura de pal i el vèrtex en la meitat de l'altura del vol, de color vermell, sobremuntat d'un altre triangle amb la mateixa base i el vèrtex en el punt mig de la bandera, de color groc i carregat d'un roc d'altura d'1/3 de la del drap, de color blau.
Data d'aprovació: 02-DES-92
Data de publicació en el DOGC: 18-DES-92
DOGC núm.: 1684
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat