Ajuntament de Sant Martí de Llémena


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, una creu patent rectilínia de propra; ressaltant sobre el tot una espasa d'or. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 28-SEP-84
Data de publicació en el DOGC: 14-NOV-84
DOGC núm.: 485
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verd fosc, amb la creu patent rectilínia grega, porpra de l'escut, d'alçària 2/3 de la del drap, posada equidistant de les vores superior i inferior i a 13/54 de la de l'asta; i amb l'espasa groga, amb la punta a dalt, del mateix escut, d'alçària 8/9 de la del drap i amplària 1/6 de la llargària del mateix drap, sobreposada i centrada a la creu.
Data d'aprovació: 02-GEN-13
Data de publicació en el DOGC: 17-GEN-13
DOGC núm.: 6295
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat