Ajuntament de les Preses


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat truncat: 1r d'or; 2n faixat ondat d'atzur i d'argent; la bordura de sinople. Per timbre, una corona de poble.
Data d'aprovació: 13-MAI-03
Data de publicació en el DOGC: 06-JUN-03
DOGC núm.: 3900
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat