Ajuntament de Porqueres


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: faixat d'argent i de gules de 6 peces; ressaltant sobre el tot un castell de sinople obert somat d'un bàcul d'abat d'atzur posat en pal. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 14-JUL-83
Data de publicació en el DOGC: 02-SEP-83
DOGC núm.: 360
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'altura per tres de llarg, faixada amb tres franges blan-ques i tres vermelles d'igual amplada, amb el castell verd de l'escut, d'altura d'1/3 de l'alçària del drap, al centre i per sobre de totes les faixes excepte la de dalt; damunt d'aquesta primera faixa i de la següent vermella, el bàcul blau sobre la torre més alta del castell i fins a la distàn-cia d'1/18 de l'extrem superior.
Data d'aprovació: 15-NOV-91
Data de publicació en el DOGC: 29-NOV-91
DOGC núm.: 1524
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat