Ajuntament de Palafrugell


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de gules, un castell obert d'argent, acostat de 2 garbes lligades d'or. Per timbre una corona de baró i acoblat en pal darrere l'escut un bordó de prior d'or.
Data d'aprovació: 06-JUL-04
Data de publicació en el DOGC: 26-JUL-04
DOGC núm.: 4182
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, vermella, amb un castell obert blanc d'alçària 27/36 de la del drap i amplària 10/27 de la llargària del mateix drap, al centre, i amb dues garbes lligades grogues, cadascuna d'alçària 13/36 de la del drap i amplària 4/27 de la llargària del mateix drap, posades a 23/72 de la vora superior, la primera a 2/25 de la vora de l'asta i la segona a 2/27 de la vora del vol.
Data d'aprovació: 08-JUL-05
Data de publicació en el DOGC: 20-SEP-05
DOGC núm.: 4473
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Emblema
EmblemaDescripció: Símbol format per la simplificació gràfica dels elements que integren l'escut oficial el municipi de Palafrugell: el castell de color plata i les dues garbes daurades col·locades una a cada costat d'aquest. A la part inferior del conjunt figura el nom de la corporació "ajuntament de palafrugell", escrit horitzontalment en lletres minúscules i de color negre.
Data d'aprovació: 20-JUN-05
Data de publicació en el DOGC: 02-AGO-05
DOGC núm.: 4439
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat