Ajuntament de Jafre

escut
 • Codi oficial estadístic: 1708520002
 • Adreça: Pl. Major, 1
 • Codi postal i localitat: 17143 Jafre
 • Comarca: Baix Empordà
 • Població 2018: 390
 • Telèfon: 972-768001
 • Fax: 972-768001
 • NIF: P1709100J
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Nuria Berga Ferrer
 • Adreça electrònica: ajuntament@jafre.cat
 • Web: http://www.jafre.cat
 • Horari d'atencio: dijous de 16h-20h / dissabte de 9h-13h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat