Ajuntament de Colomers


Composició del Ple

Partit políticInformació
IPC-CUP-PANom: Josep Manel López Gifreu
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Empordà
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat