Ajuntament de Besalú


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat partit: 1r. de gules, una creu patriarcal d'or; 2n. d'or, 4 pals de gules. Per timbre una corona de comte.
Data d'aprovació: 07-JUN-89
Data de publicació en el DOGC: 26-JUN-89
DOGC núm.: 1160
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, dividida verticalment en dues parts iguals, la primera (tocant al pal) de color vermell amb la creu patriarcal d'altura 7/9 parts de l'alt de la bandera i de color groc, i la segona composta de nou pals verticals d'igual ampla-da, cinc grocs i quatre vermells.
Data d'aprovació: 10-MAI-95
Data de publicació en el DOGC: 31-MAI-95
DOGC núm.: 2057
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat