Ajuntament de l'Armentera


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, una espasa d'or (pal). Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 28-OCT-99
Data de publicació en el DOGC: 26-NOV-99
DOGC núm.: 3024
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada de proporcions dos d'alt per tres de llarg, de color verd fosc, amb l'espasa vertical de l'escut groga, d'amplària 5/27 de la del drap, en el travesser, i d'alçària 15/18 de la del mateix drap, al centre.
Data d'aprovació: 27-NOV-00
Data de publicació en el DOGC: 27-DES-00
DOGC núm.: 3292
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat