Ajuntament de Rupit i Pruit


Composició del Ple

Partit políticInformació
RP - AMNom: ALBERT MARCE PUJOL
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Osona
Àrea:
RUPIT i PRUIT -Nom: LOURDES MARSAL CAPDEVILA
Càrrec: 1a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Osona
Àrea: Turisme, Promoció Econòmica i Benestar Social.
RUPIT i PRUIT -Nom: CARME CROSAS VIGUE
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Osona
Àrea: Turisme, Promoció Econòmica i Ensenyament.
RUPIT i PRUIT -Nom: JOSEP AULET BARRIS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Osona
Àrea: Urbanisme, Obres, Serveis i Esports.
RUPIT i PRUIT -Nom: JAUME HERAS BALMES
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Osona
Àrea: Medi Ambient, Agricultura, Hisenda i Cultura.
CiUNom: JOAN COLOM ALIBÉS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Osona
Àrea:
CiUNom: LLUÍS MANEL DORCA ARAGONÉS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Osona
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat