Ajuntament de Vic


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat quarterat en sautor: 1r i 4t d'or, 4 pals de gules; 2n i 3r d'argent, una creu abscissa de gules. Per timbre, una corona de comte.
Data d'aprovació: 08-JUN-95
Data de publicació en el DOGC: 23-JUN-95
DOGC núm.: 2066
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat