Ajuntament de Tavertet


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, un roc d'argent sobremuntat d'una creu grega fixada amb punta d'argent. Per timbre, una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 29-MAI-89
Data de publicació en el DOGC: 16-JUN-89
DOGC núm.: 1156
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat