Ajuntament de Sitges


Composició del Ple

Partit políticInformació
ERC-AMNom: AURORA CARBONELL ABELLA
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea: Turisme
SITGES GINom: DAVID MARTINEZ LLUIS
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea: Tradicions i Festes, Educació, Salut Pública
GSNom: JÚLIA VIGÓ PASCUAL
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea: Drests Socials, Ciutadania i Igualtat, Habitatge
ERC - AMNom: M. DEL CARME ALMIRALL I VIÑOLA
Càrrec: 3a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea: Hisenda, Organització i Recursos Humans
ERC - AMNom: JAUME MONASTERIO MIRÓ (INDEPENDENT)
Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea: Serveis Urbans i Mobilitat, Esports
GSNom: XAVIER SALMERON CARBONELL
Càrrec: 5è Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea: Cultura, Participació Ciutadana, Joventut
SITGES GINom: GUILLEM ESCOLA HUESO
Càrrec: 6è Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea: Promoció Econòmica i Ocupació, Platges
ERC - AMNom: EDUARD JOSEP TERRADO I PABLO
Càrrec: 7è Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea: Urbanisme, Espais Naturals i Sostenibilitat, Governació
JUNTSNom: MÒNICA GALLARDO I MONTORNÉS (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
JUNTSNom: ROSA TUBAU I LLORIA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
JUNTSNom: NATALIA MATAS PLASS (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
JUNTSNom: RAFEL FONT I BUIXENS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
CsNom: MANUEL RODRÍGUEZ DE L'HOTELLERIE DE FALLOIS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
CsNom: JOSE DIEGO TENDERO REBOLLO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
CsNom: MARIA JOSÉ LORES GARCÍA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
PSC-CPNom: LUIS MIGUEL GARCÍA ALCARAZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
PSC-CPNom: ELISABETH PÉREZ RIBAS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
PSC-CPNom: XAVIER ROIG JUAN
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
CVS-CNom: CARME GASULLA BLANCO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
M.A.R.Nom: JOSE MARIA MARTINEZ CARBAJOSA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
N-HNom: IGNACIO RUBI GONZALEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garraf
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat