Ajuntament de Sant Martí de Tous


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: faixat d'argent i d'atzur en sis peces. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 28-FEB-90
Data de publicació en el DOGC: 19-MAR-90
DOGC núm.: 1269
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, faixada amb sis faixes blanques i blaves.
Data d'aprovació: 10-MAI-93
Data de publicació en el DOGC: 21-MAI-93
DOGC núm.: 1748
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat