Ajuntament de Sant Martí de Centelles


Fons de cooperació local de Catalunya

AnyTipusSubvenció
2012Municipi (lliure disposició)57.417,19
2012Supramunicipal2.620,33
2011Municipi (lliure disposició)62.355,53
2011Supramunicipal4.484,07
2010Municipi (lliure disposició)68.865,23
2010Supramunicipal5.353,07
2009Municipi (lliure disposició)64.615,67
2009Supramunicipal5.194,38
2008Municipi (lliure disposició)61.805,45
2008Supramunicipal5.133,81
2007Municipi (lliure disposició)51.937,13
2007Supramunicipal4.794,11
2006Municipi (lliure disposició)42.958,09
2006Supramunicipal4.391,69
2005Municipi (lliure disposició)29.022,48
2005Petit municipi14.774,48
2005Supramunicipal3.188,04
2004Municipi (lliure disposició)27.118,89
2004Supramunicipal2.370,69
2003Municipi (lliure disposició)10.424,82
2003Petit municipi16.162,33
2003Supramunicipal1.269,68
2002Municipi (lliure disposició)11.287,52
2001Municipi (lliure disposició)9.713,79
2000Municipi (lliure disposició)9.550,42
1999Municipi (lliure disposició)9.357,67
1998Municipi (lliure disposició)9.195,83
1997Municipi (lliure disposició)8.629,81
1996Municipi (lliure disposició)8.629,81
1995Municipi (lliure disposició)8.629,81
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat