Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, una domus d'or oberta, acostada de dos lleons reguardants d'argent. Per timbre una corona de poble.
Data d'aprovació: 17-NOV-14
Data de publicació en el DOGC: 28-NOV-14
DOGC núm.: 6760
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blau clar, amb la domus groga de porta i finestres blau clar de l¿escut d¿alçària 3/7 de la del drap i amplària 2/7 de la llargària del mateix drap, al centre; i amb els dos lleons blancs reguardants del mateix escut, cadascun d¿alçària 1/3 de la del drap i amplària 2/9 de la llargària del mateix drap, centrats en relació amb les vores superior i inferior i posats un a 1/9 de la vora de l¿asta i l¿altre a la mateixa distància de la del vol.
Data d'aprovació: 12-GEN-18
Data de publicació en el DOGC: 22-GEN-18
DOGC núm.: 7540
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat