Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires


Composició del Ple

Partit políticInformació
PSC-CPNom: ENRIC CARBONELL JORBA
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Serveis Territorials, Comunicació i Transparència, Econòmia i Hisenda
PSC-CPNom: ROSER BROSED YUSTE
Càrrec: 1a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Regim Intern, Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència, Gènere i Igualtat i Participació Ciutadana
PSC-CPNom: ELISENDA BARBERÀ PUJOL (INDEPENDENT)
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Promoció Econòmica,Comerç i Acció Turística,Formació i Ocupació,Cultura,Benestar Social i Gent Gran
PSC-CPNom: ÓSCAR RODRÍGUEZ ANDREU (INDEPENDENT)
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Esports i Salut, Infància, Joventut i Educació
ERC-AMNom: ADRIÀ COMPANYS I ARCUSA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: ANNA FALGUERA I PLANAS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: DAVID SÁNCHEZ I JORDAN
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: MARIA ISABEL MERCADER I ALLUÉ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: MARIA DEL CARME RALLO I CASANOVAS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
AMUNTNom: LAURA HABA JIMENEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ARAsesNom: JOAN GALCERAN I MARGARIT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
CsNom: ANTONIO GONZALEZ BERMEJO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
SeC - ECGNom: MARÍA ÁNGELES RÍOS ECHEVERRÍA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat